Hrad Rychvald

Jakožto předchůdce zámku v  Lysicích sehrál hrad Rychvald ve 14. století úlohu sídla lysické větve pánů z Kunštátu. S tímto relativně významným historickým posláním kontrastuje současný stav hradu, z něhož se dochovaly jen nepatrné zbytky, ve vegetačním období navíc dosti zarostlé náletovou zelení. Návštěva pozůstatků hradu Rychvaldu je tak tipem pro velké fanoušky středověkých hradů, ideální jako doplněk prohlídky lysického zámku.

Hrad nechali v polovině 14. století vystavět příslušníci pánů z Kunštátu, pravděpodobně Kuna z Kunštátu a Lysic. Po jeho smrti hrad zdědili jeho čtyři synové, kteří se po hradu psali. Ješek Puška z Kunštátu, který se po Rychvaldu uváděl již roku 1371, zakrátko nato vyženil hrad Otaslavice, kam se odstěhoval. Roku 1375 hrad, z dosud neznámých příčin (pravděpodobně kvůli sporu pánů z Kunštátu s markrabětem Janem Jindřichem) dobyly a zbouraly oddíly brněnských měšťanů. Ten byl však zakrátko nato obnoven a od roku 1398 byl součástí lysického panství. Další osudy hradu nejsou blíže známy. Jeho zánik lze dle archeologických nálezů předpokládat v první polovině 15. století. Poslední zmínka pochází z roku 1437, kdy jej Hynek z Ronova a Mitrova zastavil své manželce.

Zřícenina hradu Rychvald, na pozemku parc. č. 594, k.ú. Lysice, Lysice, 679 71

Zdroj: http://www.castles.cz/hrad-rychvald/ a wikipedie

Portfolio  |  Informace: Nejsou vytvořené žádné položky, přidejte nějaké prosím.
Načítání…